HomeCategory

Administratie (REDSUN)

<!DOCTYPE html><html><head><link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"><style>.top { font-family: roboto; font-size: 17px; font-weight: 300;}.line-clamp border:1rem solid #0000; box-shadow:0 1px 0 #000; /* your border */ margin-bottom:1px; width:10%; background-color:red; word-break: break-all; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 12; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: hidden; font-family: roboto; font-size: 17px!important; font-weight: 300;}</style></head><body><span class="top"><i class="fa fa-building"></i> REDSUN GmbH & Co. KG  <i class="fa fa-map-marker"></i> Kevelaer (Duitsland)  <br/><i class="fa fa-puzzle-piece"></i> Vacatures: 1  <i class="fa fa-rocket"></i> Fulltime</span> <br/> <container class="line-clamp"> <p class="top"><br/> Je bent verantwoordelijk voor een correcte en efficiënte financiële registratie en rapportage van de REDSUN Company Group. Meer concreet betekent dit dat je verantwoordelijk bent voor de juiste en tijdige verwerking van alle boekingen in het grootboek van de verschillende groepsentiteiten. Bovendien draag je zorg voor de financiële rapportages van zowel de interne alsook externe (groeps-)rapportages. Je bent intensief betrokken bij het opstellen van de jaarrekening, de (internationale) reporting en de accountantscontrole. Er is volop ruimte om mee te denken en te werken aan verbeterslagen en we willen graag dat je die ruimte ten volle benut. </p> </body> </html>